รู้ชัด การรับประทานยา

การรับประทานยา เชื่อว่าท่านทั้งหลายยังไม่ทราบว่าการกินยาที่ถูกต้อง นั้นควรกินเวลาใหนอย่างไรรับประทานอย่างไรให้ถูกต้อง และปลอดภัยควนกินอย่างไร

การรับประทานยา

1.อ่านฉลากให้ละเอียดย่างเคร่งครัด เช่นเป็นยาก่อนอาหารหรือหลังอาหาร และกินอย่างไร ยาบางชนิดอาจต้องเคี้ยวก่อนควรอ่านฉลากให้ละเอียด หรือจากตามคำแนะนำจากเภสัชกร

2.กินยาให้ถูกโรคที่เป็น และมีข้อบงชี้กำกับยา ยาแต่ละชนดจะมีข้อบงชี้ที่แตกต่างกัน เมื่อกินยาต้านแบคทีเรียพร่ำเพื่อ จะทำให้ดื้อยา ควรกินตามคำแนะนำและฉลากยา

3.กินยาให้ถูกวิธี และไม่ควรกินยาพร้อมยาลดกรด

4.กินยามตามขนาด หรือปริมาณที่เหมาะสมตามช่วงอายุ

5. .กินยาให้ถูกกับโรค และควรดูว่าตัวยาห้ามใครกิน เช่น ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทาน ก่อนกินควรปรึกษาเภสัชกรและแพทย์

6.ควรกินยาตามเวลาที่แพทย์สั่ง ยาก่อนอาหารควรกินก่อนอาหาร 30 นาที หรือการกินยาหลังอาหารควรกิน เสร็จ 15-30 นาที

การรับประทานยา

หากกินยาเกินอาจทำให้ตับอักเสบและไตวายเฉียบพลัน และจะมีผลต่ออวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ถ้าหากลืมกินยาเมื่อมีอาการเช่น ลดไข้ แก้ไอ แก้ปวดท้อง ถ้าหากลืมก็ไม่เป็นอะไร แต่ถ้าลืมกินยาโรคประจำตัวเมื่อนึกขึ้นควรกินทันที  และควรกินยาตามแพทย์สั่ง

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://www.hosthai.com/02239/notify_show?id=502 และ