สาวก จัดฟัน ต้องรู้ แน่นอนว่าหลังจากติดเครื่องมือจัดฟัน แล้วจะมีเศษอาหารติดฟันได้ง่ายกว่าปกติ และการทำความสะอาดฟันทำได้ยากขึ้นด้วย อาจจะนำมาซึ่งฟันผุ ซึ่งทุกๆ คนคงไม่อยากให้เกิดขึ้น ดังนั้นแล้วหลังจากติดเครื่องมือจัดฟันไป ต้องใส่ใจทำความสะอาดช่องปากมากกว่าเดิมนะคะ

จัดฟัน01

การแปรงฟัน

การ จัดฟัน ต้องดูแลช่องทางให้สะอาด มาเริ่มกันเลย

1. เลือกใช้แปรงสีฟันที่อ่อนนุ่ม 

2. เริ่มแปรงส่วนบนของเครื่องมือจัดฟัน และส่วนล่างของเครื่องมือจัดฟัน ในลักษณะการเเคลื่อนไหว เป็นวงกลมเล็กๆ

  • ค่อยๆ ขยับจากฟันกรามบนขวา แปรงมาทางฟันหน้า แล้วจึงขยับไปทางฟันกรามบนซ้าย

  • อย่าลืมแปรงฟันด้านเพดาน และด้านสบฟันด้วยค่อยๆ แปรงไม่ต้องรีบนะคะ

3. เริ่มแปรงฟันล่างในลักษณะเดียวกัน แปรงส่วนบนของเครื่องมือจัดฟัน และส่วนล่างของเครื่องมือจัดฟัน ในลักษณะการเเคลื่อนไหว เป็นวงกลมเล็กๆ

  • ค่อยๆ ขยับจากฟันกรามล่างขวา แปรงมาทางฟันหน้าล่าง แล้วจึงขยับไปทางฟันกรามล่างซ้าย

  • อย่าลืมแปรงฟันด้านลิ้น และด้านสบฟันด้วยนะคะ

จัดฟัน02

การ จัดฟัน ในบางกรณีที่แปรงสีฟันมีขนาดใหญ่เกินไป อาจจะต้องใช้แปรงสีฟันขนาดเล็ก มาใช้ในตำแหน่งที่แปรงไม่ถึง ในขณะที่จัดฟันจะมีเศษอาหารเข้าไปติดระหว่างเครื่องมือจัดฟันได้ง่ายมาก การใช้แปรงซอกฟัน ก็มีความจำเป็นในการทำความสะอาดฟันควรเลือกลักษณะที่เรียวยาวของแปรงซอกฟัน สามารถเข้าไปตามร่องฟัน หรือซอกของเครื่องมือจัดฟันที่ แปรงสีฟันธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงได้

ขอขอบคุณ https://www.colgate.com/