ระเบียบของ ทรงผมนักเรียน

ทรงผมนักเรียน เป็นประเด็นที่ขัดแย้งของครูและนักเรียนมานาน ในเรื่องระเบียบของทรงผม พอมีการเปลี่ยนแปลง ก็เกิดปัญหาทางด้านความคิด ของนักเรียนและครูไม่ตรงกัน นักเรียนคิดว่าทรงผมที่นักเรียนออกแบบมาเอง ไม่มีผลกระทบกับการเรียน แต่ครูคิดว่าผืนอำนาจและกฏระเบียบของโรงเรียนจึงเป็นข้อขัดแย้งกัน

เวลาผ่านมานานเกือบ 50 ปี ได้มีประกาศ ของกระทรงศึกษาธิการเรื่องระเบียบทรงผม ว่านักเรียนชายจะไว้ทรงผมยาวหรือสั้นก็ได้ แต่ด้านหลังต้องไม่ยาวเลยตีนผม ส่วนนักเรียนหญิง จะไว้สั้นหรือยาวก็ได้ และต้องทำตามความเหมาะสม มัดหรือรวบให้เรียบร้อย แต่มีข้อห้าม ดัดผม ย้อมสีผม และห้ามตัดเป็นรูปร่างหรือสัญลักษณ์ใดๆ

ทรงผมนักเรียน

นักเรียนเลยยอมรับข้อตกลงกัน ซึ่งเป็นการลงไม่ลงลอยด้านความคิด ของ ครู กับ นักเรียน เมื่อมีการออกประกาศมาอย่างชัดเจน โรงเรียนควรนำมาใช้กับนักเรียน แต่ครูยังมีความคิดเดิมๆ ถึงแม้ระเบียบจะออกมาชัดเจนแล้ว ที่จริงแล้วทรงผมอะไรก็ไม่กระทบกับการเรียนและการศึกษา และครูควรไม่มีอำนาจเผด็จการต่อเด็กมากเกินไป

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://prachatai.com/journal/2020/07/88525 และ https://mthai.com/campus/57285.html